Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe (English: Blessed be the Land of Zimbabwe) (literally translated “Lift High Zimbabwe’s Banner”); Zimbabwean Ndebele: Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe) is the national anthem of Zimbabwe.

The National Anthem of Zimbabwe was introduced in March 1994 after a nationwide competition to replace Ishe Komborera Africa with a distinctly Zimbabwean song. The winning entry was a Shona song written by Professor Solomon Mutswairo and composed by Fred Changundega.

It has been translated into English and Ndebele, the two other main languages of Zimbabwe.

 • Shona Version
 • Ndebele Version
 • English Version
 •  

  1. Simudzai mureza wedu weZimbabwe
  Yakazvarwa nomoto wechimurenga;
  Neropa zhinji ramagamba
  Tiidzivirire kumhandu dzose;
  Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

  2. Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa
  Namakomo, nehova, zvinoyevedza Mvura ngainaye, minda ipe mbesa
  Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe;
  Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

  3. Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe
  Nyika yamadzitateguru edu tose,
  Kubva Zambezi kusvika Limpopo, Navatungamiri vave nenduramo.
  Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

 •  

  1. Phakamisan’ if’legi yethu yeZimbabwe
  Eyazalwa yimpi yenkululeko;
  Legaz’ elinengi lamaqhawe ethu
  Silivikele ezithen’ izonke;
  Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

  2. Khangelan’ iZimbahwe yon’ ihlotshisiwe
  Ngezintaba lang’ miful’ ebukekayo, Izulu kaline, izilimo zande; Iz’sebenzi zenam’, abantu basuthe; Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

  3. Nkosi busis’ ilizwe lethu leZimbabwe
  Ilizwe labokhokho bethu thina sonke;
  Kusuk’ eZambezi kusiy’ eLimpopo Abakhokheli babe lobuqotho;
  Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

 •  

  1. O lift high, high, our flag of Zimbabwe Born of the fire of the revolution
  And of the precious blood of our heroes. Let’s defend it against all foes;
  Blessed be the land of Zimbabwe.

  2. Behold Zimbabwe so richly adorned With mountains and rivers, beautiful. Let rain abound and fields yield the seed May all be fed and workers rewarded.
  Blessed be the land of Zimbabwe.

  3. O God, bless the land of Zimbabwe,
  The land of our heritage,
  From the Zambezi to the Limpopo. May our leaders be just and exemplary, Blessed be the land of Zimbabwe.

 

Download The National Anthem of Zimbabwe

 

Also Known as: Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe (Shona)
Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe (Ndebele)
Lift High Zimbabwe’s Banner (English)
Composer: Fred Changundega
Lyricist: Solomon Mutswairo
Date: Written, composed and adopted: 1994

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).